Welcome to Chilly Theme

Sea summo mazim ex, ea errem eleifend definitionem vim. Ut nec hinc dolor possim mei ludus efficiendi ei sea summo mazim ex.

hmyownO’Neill,ifIhavemoney.

hmyownO’Neill,ifIhavemoney.

EverydayIchangethesampletobuyfoodforHanGuo.Inaddition,IboughtawashingmachineonlinetowashHanGuofromtheinsideandoutofbedsheets,curtains,pillowca西安桑拿网 ses,beddingandclothes.Rollingupyoursleevesandsweatingissovirtuous.HanGuodidn’tletitmove.Kickyourfoottothelevelofthesofa.WhatelsecanHanGuodoexceptMidea’sbubbling?

Sowithsuchapleasantatmosphere,HanShiminfinallycalledhimandXuZhengxun.Enteringtheoffice,Ididn’tbother,andItoldHandirectlythattheconditionshehadmentionedbeforehavebeenagreed.

That’swhyHanGuofeltthisway.Finally.Thedustsettled,letmyselfgrindthrough.

Evenifitwasabeating,itwasanopportunity.

AfterXuZhengxunreallyheardHanShimin’swillingnesstocompromiseatthistime,helookedatHanwithastrangeexpression.Franklyspeaking,XuZhengxunkneweverythingaboutthewholeprocess,butheneverimaginedthatHanGuoactuallyachievedtheresulthewantedintheend.EvenifKrystaljoinedtheplayastheheroine,itstillmadehiminsist.

soamazing.

“So”

“Thereisnoneed

to’so’.”XuZhengxunsubconsciouslyaskedwhattoask,HanShiminw西安夜网论坛 avedhishandfirst,motioningforthetwoofthem.

“Sayanddoit.Inthefuture,thismoviewillbelikethis.Youcandoeverything.Ifyouneedhelp,youcanfindme.Youdon’tneedmyhelp.Youcandoityourself.Ofcourse,Iwillwatchit.Iwillalsoaskquestionswhereveryouare.Youareresponsibleforansweringme.Doyouunderstand?”

Thismeansthatitisgiventothecompanyinthetruesense,notinname.

OfcourseHanGuoknewitalongtimeago,andeventhisiswhathewants.

AndXuZhengxunwashappy,andhehurriedlysalutedandsmiledandpromised:”YoucanrestassuredthatrepresentativeHan,wewilldoourbest.Ihavealsoaskedmyfatherrecentlyforsomething,andIwilldefinitelynotmakeyoudifficulttodo.”

HanShiminsmiled.LookingatHanGuo:”Krystalistheheroine.Idon’tknowabouttheothers,anddon’tneedtoknow.Youchooseityourself.”

HanGuoalsosmiledandsaluted:”Inside,wewilldefinitelynotdisappointRepresentativeHan.OfcourseRepresentativeHanYoudon’thaveto西安耍耍网 stayoutofthesituationlikethis.Youhaveexperienceinmanythings,andyouneedtoguideandescortyou.”

HanShiminsmiled,sighedandshookhisheadwithoutspeaking.HanGuojustchuckled,hishandsstillw